ႀကိဳဆိုပါ၏

မင္းသားခ်မ္းသာ မွ လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏

Friday, January 4, 2013

မူဗီ,

                                 http://www.mediafire.com/?db178bvhbkvb041

ေခ်ာင္းရုိက္

                                 http://www.mediafire.com/?4sy1j4kvpjg559c

Thursday, January 3, 2013

Wednesday, December 26, 2012

မူဗီ,

                                 http://www.mediafire.com/?da29avds87f2ebi

မူဗီ,

                                 http://www.mediafire.com/?25oafmgs7ko49sl

Monday, December 24, 2012

ေခ်ာင္းရုိက္မ်ား စုစည္းမႈ,

                                  http://www.mediafire.com/?26gu0l2ucn0y2cj
                                               ပါတ္ေ၀ါ့= Mr75